ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
.pdf
Download PDF • 1.55MB


Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 25/05/2022 έως και 03/06/2022

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου