ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Updated: Jun 4, 2021


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους

23_2020-ΕΤΗΣΙΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕ
.
Download • 526KB

3 views0 comments

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου