ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Updated: Jun 4


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους

23_2020-ΕΤΗΣΙΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕ
.
Download • 526KB

3 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2021για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο ΔΕ Ηθοποιό για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου