ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Updated: Jun 4


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους

23_2020-ΕΤΗΣΙΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕ
.
Download • 526KB

2 views0 comments

Recent Posts

See All

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινοφελής επιχείρηση Νισύρου