ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/04-09-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.)

Θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς τον Δήμο Νισύρου, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της ΔΗ.Κ.Ε.Ν. προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012


27_2020-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ-ΟΡΘΗ
.
Download • 462KB

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Σας ενημερώνουμε ότι τo Σάββατο 15/10/2022 θα επισκεφτεί την Νίσυρο ο παιδίατρος κ. Μαυρονικόλας Πέτρος, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νισύρου, στο

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου