ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Updated: Jun 4, 2021


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/04-09-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.)

Θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς τον Δήμο Νισύρου, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της ΔΗ.Κ.Ε.Ν. προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012


27_2020-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ-ΟΡΘΗ
.
Download • 462KB

0 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 25/05/2022 έως και 03/06/2022

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου