ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.»


Ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1)άτομο για την κάλυψη

αναγκώντης Δημοτικής ΚοινωφελούςΕπιχείρησης Νισύρου, που εδρεύει

στο Μανδράκι Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω, με αντικείμενο

την εκτέλεση του έργου: «παροχής παιδιατρικών υπηρεσιών, στο

πλαίσιο προγράμματος προληπτικής ιατρικής» συνολικής διάρκειας έως

δώδεκα (12) μήνες.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ
.doc
Download DOC • 144KB


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ
.doc
Download DOC • 457KB

ΑΝΑΚ. ΔΗ.Κ.Ε.Ν. ΣΜΕ2 2021 ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΑΔΑ
.pdf
Download PDF • 833KB

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Σας ενημερώνουμε ότι τo Σάββατο 15/10/2022 θα επισκεφτεί την Νίσυρο ο παιδίατρος κ. Μαυρονικόλας Πέτρος, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νισύρου, στο

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου