ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.»


Ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1)άτομο για την κάλυψη

αναγκώντης Δημοτικής ΚοινωφελούςΕπιχείρησης Νισύρου, που εδρεύει

στο Μανδράκι Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω, με αντικείμενο

την εκτέλεση του έργου: «παροχής παιδιατρικών υπηρεσιών, στο

πλαίσιο προγράμματος προληπτικής ιατρικής» συνολικής διάρκειας έως

δώδεκα (12) μήνες.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ
.doc
Download DOC • 144KB


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ
.doc
Download DOC • 457KB

ΑΝΑΚ. ΔΗ.Κ.Ε.Ν. ΣΜΕ2 2021 ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΑΔΑ
.pdf
Download PDF • 833KB

18 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 25/05/2022 έως και 03/06/2022

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου