ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Updated: Jun 4


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθ. Πρωτ.: 452 Νίσυρος, 2 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΣ: INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου ενδιαφέρετε να αναθέσει την προμήθεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
.doc
Download DOC • 41KB

0 views0 comments

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου