ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 1/2021 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.:212/13-04-2021) για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ
.pdf
Download PDF • 224KB

3 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 25/05/2022 έως και 03/06/2022

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου