ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΚΕΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) ΕΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2014

Updated: Jun 4, 2021


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: «Παραγραφή υποχρεώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν) προς τρίτους (προμηθευτές) ετών έως και το 2014»


28_2020-Παραγραφή-υποχρεώσεων-της-ΔΗΚΕΝ-
.
Download • 463KB

2 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 25/05/2022 έως και 03/06/2022

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου