ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΚΕΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) ΕΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2014

Updated: Jun 4


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: «Παραγραφή υποχρεώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν) προς τρίτους (προμηθευτές) ετών έως και το 2014»


28_2020-Παραγραφή-υποχρεώσεων-της-ΔΗΚΕΝ-
.
Download • 463KB

2 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2021για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο ΔΕ Ηθοποιό για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου