ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/8/2021


ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 2021
.pdf
Download PDF • 430KB

4 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.» Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1)άτομο για την κάλυψη αναγκώντης Δημοτικής ΚοινωφελούςΕπιχείρησης Νισύρου, που εδρεύει στο Μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.»

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου