ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Updated: Jun 4, 2021


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 01/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ για την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού 2019

14_2020-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΚΑΙ-ΨΗΦΙΣΗ-Α’-ΑΝΑΜΟΡΦΩ
.
Download • 1.26MB

8 views0 comments

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου