ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ Β’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Updated: Jun 4, 2021


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/04-09-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Κατάρτιση και Ψήφιση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020


26_2020-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΚΑΙ-ΨΗΦΙΣΗ-Β’-ΑΝΑΜΟΡΦΩ
.
Download • 716KB

1 view0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 25/05/2022 έως και 03/06/2022

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου