ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ Β’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Updated: Jun 4


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/04-09-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Κατάρτιση και Ψήφιση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020


26_2020-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΚΑΙ-ΨΗΦΙΣΗ-Β’-ΑΝΑΜΟΡΦΩ
.
Download • 716KB

1 view0 comments

Recent Posts

See All

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινοφελής επιχείρηση Νισύρου