ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ 01 10 2020

Updated: Jun 4


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

30_2020-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-
.
Download • 350KB

0 views0 comments

Recent Posts

See All

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινοφελής επιχείρηση Νισύρου