ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ 01 10 2020

Updated: Jun 4, 2021


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

30_2020-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-
.
Download • 350KB

0 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 25/05/2022 έως και 03/06/2022

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου